KONTAKTNÉ

ÚDAJE

Občianske združenie RBRN

Juraj Fačko

Nemocničná 1950/63

026 01 Dolný Kubín

Slovensko

 

IČO: 42068096

DIČ: 2022819293

Reg. číslo: VVS/1- 900/901-30708-2

Číslo účtu: SK22 0900 0000 0051 4387 5851

+421 908 557 609

NAPÍŠTE NÁM

SPRÁVU